TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2017

Giám Đốc Nhà Máy làm việc tại nhà máy Daso (Bình Dương)

Kế Toán Nhà Máy làm việc tại nhà máy Daso (Bình Dương)

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Phụ trách sale – marketing

Nộp Đơn Ngay

 

TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2016 (HẾT HẠN)

Bác Sỹ Thú Y

Nhân Viên Kinh Doanh

Giám Đốc Kinh Doanh - Marketing Daso Group

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nộp Đơn Ngay