Công ty Cổ phần Delta là một thành viên của Daso Group, Việt Nam .

Công ty Cổ phần Delta  được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 41121000200 ngày 16/6/2014 thực hiện dự án Đầu tư nhân giống và phát triển cây trồng vật nuôi, được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định 210/2013/ND-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Công ty Cổ phần Delta  được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép được xây dựng nhà máy giết mổ gia súc theo Quyết định số 2032 ngày 25/4/2016 Phê duyệt Phương án “Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1016-2020 và định hướng đến năm 2025” .

Công ty Cổ phần Delta  được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đánh giá tác động môi trường và cấp chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh.

Công ty Cổ phần Delta  được Chính phủ Úc xác nhận là nhà nhập khẩu và nuôi vỗ béo bò đạt tiêu chuẩn Escas và tiêu chuẩn OIE.

Công ty Cổ phần Delta  đang thực hiện đầu tư các dự án trên và triển khai dự án trồng 50ha Phong Lan theo hướng công nghệ cao.


 

Điện Thoại:

Website:

Địa Chỉ: Tạm Chuyển Vị Trí.

5